Dell Precision M6800

 Địa chỉ: 658/6 CMT8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM  Hotline: 0966.30.30.31 – 0934.334.332  Website: http://www.worklap.vn Mở cửa: 9h – 20h   Dell Precision M6800 – Dòng máy trạm cực mạnh, siêu bền, chuyên dùng cho Thiết kế đồ họa, dựng film, xử lí hình ảnh, lập trình chuyên nghiệp.   Tình trạng: – Nhập khẩu trực

Xem thêm

Dell Precision M6600

 Địa chỉ: 658/6 CMT8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM  Hotline: 0966.30.30.31 – 0934.334.332  Website: http://www.worklap.vn Giờ làm việc: 9h – 20h   Dell Precision M6600 Dòng máy trạm cực mạnh, siêu bền, chuyên dùng cho Thiết kế đồ họa, dựng film, xử lí hình ảnh, lập trình chuyên nghiệp.   Tình trạng: – Nhập khẩu trực

Xem thêm

Dell Precision M4800

 Địa chỉ: 658/6 CMT8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM  Hotline: 0966.30.30.31 – 0934.334.332  Website:  http://www.worklap.vn Mở cửa: 9h – 20h DELL PRECISION M4800 . – Dòng máy trạm cực mạnh, siêu bền, chuyên dùng cho Thiết kế đồ họa, dựng film, xử lí hình ảnh, lập trình chuyên nghiệp.   Tình trạng: – Nhập khẩu

Xem thêm

Dell Precision M4700

 Địa chỉ: 658/6 CMT8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM  Hotline: 0966.30.30.31 – 0934.334.332  Website: http://www.worklap.vn Mở cửa: 9h – 20h   Dell Precision M4700 – Dòng máy trạm cực mạnh, siêu bền, chuyên dùng cho Thiết kế đồ họa, dựng film, xử lí hình ảnh, lập trình chuyên nghiệp.     Tình trạng: – Nhập khẩu

Xem thêm

Dell Precision M4600

 Địa chỉ: 658/6 CMT8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM  Hotline: 0966.30.30.31 – 0934.334.332  Website: http://www.worklap.vn Giờ làm việc: 9h – 20h   Dell Precision M4600 Dòng máy trạm cực mạnh, siêu bền, chuyên dùng cho Thiết kế đồ họa, dựng film, xử lí hình ảnh, lập trình chuyên nghiệp.   Tình trạng: – Nhập khẩu trực

Xem thêm

HP Elitebook 8760W – HP Elitebook 8770W

 Địa chỉ: 658/6 CMT8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM  Hotline: 0966.30.30.31 – 0934.334.332  Website: http://www.worklap.vn Mở cửa: 9h – 20h HP Elitebook 8760W – Dòng máy trạm cực mạnh, siêu bền, chuyên dùng cho Thiết kế đồ họa, dựng film, xử lí hình ảnh, lập trình chuyên nghiệp.     Tình trạng: – Nhập khẩu trực

Xem thêm

Dell Precision M6700

 Địa chỉ: 658/6 CMT8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM  Hotline: 0966.30.30.31  Website: http://www.worklap.vn Mở cửa: 9h – 20h   Dell Precision M6700 – Dòng máy trạm cực mạnh, siêu bền, chuyên dùng cho Thiết kế đồ họa, dựng film, xử lí hình ảnh, lập trình chuyên nghiệp.     Tình trạng: – Nhập khẩu trực tiếp

Xem thêm

HP Elitebook 8560W – HP Elitebook 8570W

 Địa chỉ: 658/6 CMT8, Phường 11, Quận 3, TP.HCM  Hotline: 0966.30.30.31 – 0934.334.332  Website: http://www.worklap.vn Mở cửa: 9h – 20h   HP Elitebook 8560W – Dòng máy trạm cực mạnh, siêu bền, chuyên dùng cho Thiết kế đồ họa, dựng film, xử lí hình ảnh, lập trình chuyên nghiệp, làm máy chủ 24/24.   Tình trạng:

Xem thêm

Liên hệ hỗ trợ nhanh.