Quý khách hàng Công ty, doanh nghiệp hoặc cá nhân có thể chuyển khoản vào một trong những tài khoản sau đây:

 

Nguyễn Thành Luân

Số TK: 0331000437673 – Mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VIETCOMBANK)

 

Nguyễn Thành Luân

Số TK: 0101756241 – Mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DONGABANK)

Liên hệ hỗ trợ nhanh.